iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.6.4. Sorb Group. Lexicography

Description Type Actions
JENČ Helmut: Jurij Kral jako słownikarz : w pięćdziesiątą piątą rocznicę śmierci znanego łużyckiego leksykografa .- "Zeszyty Łużyckie" 2000 Journal article [Show]
MUDRA Jiří: K problematice hornjoserbsko-čěskeho słownika .- Budyšin, 1999 Book article [Show]
BARTELS Hauke: Ku koncepciji historisko-dokumentěrujucego informaciskego systema za dolnoserbski słowoskład : plany k wótpóranju nuznego slěźeńskego deziderata .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2013 Journal article [Show]
JENČ Helmut: Lexikalische Norm und lexikographische Kodifizierung in der älteren obersorbischen Schriftsprache .- München, 2004 Book article [Show]
BURA Renata: "Łužiski serbski słownik" K.B. Pfula jako słownik "odrodzeniowy" .- "Slavia Occidentalis" 2012 Journal article [Show]
BARTELS Hauke: Massnahmen zur dokumentation des niedersorbischen .- "Slavia Occidentalis" 2012 Journal article [Show]
PETRIK Horst: Mudrosć młogich słuša do njogo : mysli k nimsko-dolnoserbskemu słownikoju, kenž dej nastaś w pśiducych lětach .- "Nowy Casnik : tyźenik za serbski lud" 1998 Journal article [Show]
SCHUSTER-ŠEWC Heinz: Nachträge und Ergänzungen zum "Historisch-etymologischen Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache" .- 3 .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2004 Journal article [Show]
STAROSTA Manfred, BARTELS Hauke: Nastawajucy nimsko-dolnoserbski słownik w interneśe .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2003 Journal article [Show]
POHONČOWA Anja: Neologizmy w hornjoserbskej spisownej rěči a jich leksikografiske fiksěrowanje .- "Zeszyty Łużyckie" 2007 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 89 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 [ Next >> (5) ] [ Last >| (9) ]