iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.6.2. Slovenian. Dialectal lexicon

Description Type Actions
KENDA-JEŽ Karmen: Nadnarečne prvine v narečnem slovarju .- Katowice, 2001 Book article [Show]
JAKOMIN Dušan: Narečni slovar Sv. Antona pri Kopru .- Trst, 1995 Book [Show]
DULIČENKO Aleksandr Dmitrievič: N.I. Tolstoj in rezijanščina : ob odkritju "Rezijanskega slovarja" J. Baudouina de Courtenaya .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1997 Journal article [Show]
KOLETNIK Mihaela: Odraz medjezikovnih stikov v prekmurskem besedju .- "Slavia Centralis" 2009 Journal article [Show]
MAJDIČ Viktor: Pleteršnikovo narečno besedje in njegov status v SSKJ .- Pišece, 1998 Book article [Show]
FURLAN Metka: Porabskoslovensko óvca 'osa' : praslovanska sinonima *(v)osva : *(v)osa v slovenščini .- "Slavia Centralis" 2010 Journal article [Show]
KOLETNIK Mihaela: Prekmurje agricultural terminology in the Dolinsko Region .- "Slavia Centralis" 2010 Journal article [Show]
SMOLE Vera: Prvi slovenistični dan v Trstu s poudarkom "na novem in starem v poljedelski terminologiji v slovenskih narečjih" ali morda začetek načrtnejšega zbiranja narečnega besedja .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 1998 Journal article [Show]
STEENWIJK Han: Resian jsé, jtáku etc. : some etymologies reconsidered .- Amsterdam ; Atlanta, 1994 Book article [Show]
STEENWIJK Han: Resianisch jëru 'Priester' .- Tartu, 1998 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 33 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4 [ Next >> (3) ] [ Last >| (4) ]