iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.6.6.2. Conferences. Congresses

Description Type Actions
Funkcja słowa w ewangelizacji : materiały z konferencji 6-8 maja 1998 r. .- Łódź, 1998 Book [Show]
Die Funktion der Slawistik im europäischen Bildungswesen : eine alternative Geschichte und Prognose : Vorträge des 16. Salzburger Slawistengesprächs Salzburg, 20.-23. November 1997 .- München, 1997 Book [Show]
Gatunki mowy i ich ewolucja .- T. 1 : Mowy piękno wielorakie .- Katowice, 2000 Book [Show]
Gatunki mowy i ich ewolucja .- T. 2 : Tekst a gatunek .- Katowice, 2004 Book [Show]
Genius loci českého jihozápadu .- 4 : Sborník z konference konané 24.-25.10.2007 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje .- Plzeň, 2008 Book [Show]
Genius loci českého jihozápadu .- 6 : Sborník z konference konané 21.-22. října 2009 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích .- Plzeň, 2010 Book [Show]
FETKOVÁ-STANKOVSKÁ Petra: "Glagolitica" .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1997 Journal article [Show]
Glagolitica : zum Ursprung der slavischen Schriftkultur .- Wien, 2000 Book [Show]
MAJEWSKA-WÓJCIK Anna, SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN Magdalena: "Glosa do Leksykografii Polskiej III", Warszawa 15-16 września 2011 .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2012 Journal article [Show]
Głosy w dyskusji .- "Acta Baltico-Slavica" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 121-130 of 1150 found.
[ (1) |< First ] [ (12) << Previous ]  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Next >> (14) ] [ Last >| (115) ]