iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.6.3. Slovenian. Terminology

Description Type Actions
STRAMLJIČ-BREZNIK Irena: Oblikovanje poimenovanj za besedne vrste v slovensko pisanih slovnicah med leti 1791-1854 .- "Jezik in slovstvo" 1998 Journal article [Show]
Papirniški terminološki slovar .- Ljubljana, 1996 Book [Show]
HUMAR Marjeta: Pomenski opisi v novejših slovenskih terminoloških slovarjih .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 1998 Journal article [Show]
Pravni terminološki slovar : do 1991, gradivo .- Ljubljana, 1999 Book [Show]
KOLETNIK Mihaela: Prekmurje agricultural terminology in the Dolinsko Region .- "Slavia Centralis" 2010 Journal article [Show]
STRAMLJIČ-BREZNIK Irena: Prispevki iz slovenskega besedoslovja .- Maribor, 1999 Book [Show]
KOSEM Ksenija: Problematika jezika v tovarni zdravil .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
KRSTIČ SEDEJ Adriana: Problematika prevajanja zakonodaje Evropske unije .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
GOGALA Alenka: Problematika terminologije v analizni kemiji .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
SMOLE Vera: Prvi slovenistični dan v Trstu s poudarkom "na novem in starem v poljedelski terminologiji v slovenskih narečjih" ali morda začetek načrtnejšega zbiranja narečnega besedja .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 71 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8 [ Next >> (5) ] [ Last >| (8) ]