iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.6.5. History of Slavic studies

Description Type Actions
ULIČNÝ Oldřich: K sociolingvistické problematice ve slavistice a bohemistice postkomunistické éry .- Praha, 1998 Book article [Show]
GRČEVIĆ Mario: Karadžićeva gledišta o hrvatskome jeziku u slavističkome okružju .- "Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika" 1997 Journal article [Show]
BARTKO Ladislav: Karol Kuzmány, slovenčina a Matica slovenská .- "Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu" 1997 Journal article [Show]
SOKOŁOWSKI Jan: Kartka z dziejów polsko-macedońskich stosunków naukowych .- "Македонски јазик" 2000 Journal article [Show]
JASTRZĘBSKA-GOLONKOWA Danuta: Klasyfikacja spółgłosek w pierwszych najważniejszych gramatykach języka polskiego .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska" 1998 Journal article [Show]
WITKOWSKI Wiesław: Kontakty dziewiętnastowiecznych slawistów rosyjskich z nauką niemiecką .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
KILANK Rudolf: Korespondenca Michała Hórnika na Jurja Łusčanskeho .- Dźěl 1 .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 1997 Journal article [Show]
REMBISZEWSKA Dorota Krystyna: Korespondencja Zdzisława Stiebera z Kazimierzem Nitschem .- Warszawa, 2013 Book article [Show]
RUTKOWSKA Maria: Kształtowanie się nauki o aspekcie w gramatykach rosyjskich i polskich .- "Kieleckie Studia Rusycystyczne" 1998 Journal article [Show]
ORŁOŚ Teresa Zofia: Leksykografia słowiańska początku wieku XIX (Linde, Jungmann, Karadžić) i jej związek z leksykografią zachodnioeuropejską (Johnson, Adelung) .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 81-90 of 414 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (42) ]