iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.6.5. History of Slavic studies

Description Type Actions
BIRNBAUM Henrik: The issue of Balto-Slavic revisited .- Москва, 1998 Book article [Show]
KIRÁLY Péter: J.A. Komenský felfogása a nyelvről [Взгляд Я.А. Коменского на язык] .- Budapest, 1997 Book article [Show]
BOBROWSKI Ireneusz: Jak uprawiać generatywizm dzisiaj .- Katowice, 1998 Book article [Show]
MÜLLER Jakob: Jakob Šolar in Stane Suhadolnik : dva življenjepisa in tri pisma .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 1998 Journal article [Show]
LENČEK Rado L.: Jan Baudouin de Courtenay - Vatroslav Oblak's master and teacher .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1997 Journal article [Show]
ŁAZIŃSKI Marek: Jan Baudouin de Courtenay i Aleksander Brückner .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2017 Journal article [Show]
WALCZYŃSKA Marzena: Jan Stanisław Bystroń jako prekursor teorii stereotypu na gruncie polskim .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
Jan Václav Lego (1833-1906) : sborník příspěvků z kolokvia o česko-slovinských kulturních stycích, které se konalo k uctění 170. výročí narození významného propagátora česko-slovinské vzájemnosti 23. října 2003 v Praze .- Praha, 2005 Book [Show]
HASIL Jiří: Jaromír Bělič : slavista .- Praha, 1998 Book article [Show]
HAFNER Stanislav: Jernej Kopitar - novi pogledi na njegovo osebnost in delovanje .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 61-70 of 414 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (42) ]