iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 4.6.4. Serbo-Croatian group. Lexicography

Description Type Actions
GUDKOV Vladimir Pavlovič: О морфологическом своенравии сербохорватского слова вече(р) .- Санкт-Петербург, 1998 Book article [Show]
GORTAN PREMK Darinka: О наредним задацима српске дериватологије из угла једног лексикографа .- Београд, 2012 Book article [Show]
KOSANOVIĆ Mariǰa-Magdalena: О руско-српском речнику спортских термина .- "Славистика = Slavic Studies" 1997 Journal article [Show]
KOSANOVIĆ Mariǰa-Magdalena: О сербско-русско-польском словаре сочетаемости соматизмов .- Opole, 1997 Book article [Show]
RADIĆ Prvoslav: О формално-граматичком статусу образовања на -џи(ja) и -ли(ja) у српском књижевном jезику .- Београд, 1997 Book article [Show]
FEKETE Egon: Поводом петнаестог тома Речника САНУ .- "Наш језик" 1997 Journal article [Show]
RADNOVIĆ Uglješa: Пољско-српскохрватски речник САНУ и други речници ове врсте код нас и Пољака : хронолошки преглед .- Београд, 1996 Book article [Show]
REMETIĆ Slobodan: Представљање XV тома Речника САНУ .- "Славистика = Slavic Studies" 1997 Journal article [Show]
MIKKELSEN Hans Kristian: Принципи селекциjе и презентациjе граматичке информациjе у двоjезичним речницима .- Београд, 1997 Book article [Show]
ANDRIĆ Ivo: Речник одомаћених речи и израза .- Београд, 1996 Book [Show]
Displaying results 161-170 of 188 found.
[ (1) |< First ] [ (16) << Previous ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ Next >> (18) ] [ Last >| (19) ]