iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.1.4. Czech. Syntax

Description Type Actions
RUFEROVÁ Jana: Přínos diachronního pohledu při interpretaci předložek v současné ruštině .- Brno, 1997 Book article [Show]
SVETLÍK Ján: Problematika doplnku - присказуемого - v ruštine, slovenčine a češtine .- Brno, 1999 Book article [Show]
GREPL Miroslav: Problematika klasifikace ilokučních aktů .- 3 .- "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A)" 1999 Journal article [Show]
KONVALINKOVÁ Ruth: Propozice s významem statické lokalizace v prostoru .- "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A)" 1999 Journal article [Show]
TOMAN Jindřich: Prosodické spekulace o klitikách v nekanonických pozicích .- Brno, 2000 Book article [Show]
KARLÍK Petr: Reflexiva v češtině .- Brno, 1999 Book article [Show]
SGALL Petr: Remarks on parsing written and spoken discourse .- Brno, 1998 Book article [Show]
SLEZÁKOVÁ Markéta: Role ukazovacích zájmen ten, ta, to v mluveném dialogickém textu .- "Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců" 1998 Journal article [Show]
ŽAŽA Stanislav: Ruština a čeština v porovnávacím pohledu .- Brno, 1999 Book [Show]
VÁGNEROVÁ Marta: Sémantická organizace a typické lexikální obsazení ruských vět s dějovými predikáty utvořených podle strukturních modelů Snom - Vf - Sgen -Vf - Sdat a Snom - Vf - Sinstr v porovnání s češtinou .- "Opera Slavica = Slavistické rozhledy" 2003 Journal article [Show]
Displaying results 81-90 of 159 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (16) ]