iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.1.4. Czech. Syntax

Description Type Actions
KAMIŠ Karel: Lokálové konstrukce ve struktuře věty .- Ústí nad Labem, 2003 Book [Show]
SESAR Dubravka: Modalni modeli u hrvatskom i drugim slavenskim jezicima .- Zagreb, 2009 Book article [Show]
TOOPS Gary H.: The morphosyntax of causative relations in Czech and Upper Sorbian : a constrastive, descriptive analysis .- "The Slavonic and East European Review" 2013 Journal article [Show]
DANEŠ František: Naopak z hlediska lexikálního, syntaktického a textového .- "Naše řeč" 2002 Journal article [Show]
KOSTA Peter: Negace a větná struktura v češtině .- Brno, 2001 Book article [Show]
OLIVA Karel, jr.: Některé aspekty komplexity českého slovního nepořádku .- Brno, 2001 Book article [Show]
STRAŇÁKOVÁ-LOPATKOVÁ Markéta: Některé typy syntaktické homonymie : z hlediska možnosti automatického zpracování .- Brno, 2001 Book article [Show]
KOLÁŘOVÁ Ivana: Některé významy a funkce slova to v souvislých textech .- "Naše řeč" 2000 Journal article [Show]
FLÍDROVÁ Helena: Nepravé vedlejší věty v české a ruské gramatické tradici a jejich užití v ruském odborném stylu .- "Rossica Olomucensia : ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého" 1998 Journal article [Show]
PETKEVIČ Vladimír: Neprojektivní konstrukce v češtině z hlediska automatické morfologické disambiguace českých textů .- Brno, 2001 Book article [Show]
Displaying results 51-60 of 159 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (16) ]