iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.1.4. Czech. Syntax

Description Type Actions
ŠTÍCHA František: K deikticko-anaforickým funkcím lexému ten .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 1999 Journal article [Show]
PANEVOVÁ Jarmila, ŘEZNÍČKOVÁ Veronika: K možnému pojetí všeobecnosti aktantu .- Brno, 2001 Book article [Show]
HRDLIČKA Milan: K některým faktorům ovlivňujícím užívání předložek do a na v současné češtině .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 1998 Journal article [Show]
HAJIČOVÁ Eva, PANEVOVÁ Jarmila, SGALL Petr: K nové úrovni bohemistické prace : využití anotovaného korpusu .- Č. 1 .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2002 Journal article [Show]
HAJIČOVÁ Eva, PANEVOVÁ Jarmila, SGALL Petr: K nové úrovni bohemistické práce : využití anotovaného korpusu .- Č. 2 .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2002 Journal article [Show]
ADAMEC Přemysl: K syntaxi a sémantice "malých slov" : slůvko to .- Praha, 1998 Book article [Show]
ŽAŽA Stanislav: K výrazové úspornosti hovorové ruštiny .- Brno, 1998 Book article [Show]
HOŠNOVÁ Eva: K vývoji slovosledu v nové češtině .- Praha, 2002 Book article [Show]
SVOBODOVÁ Ivana, KRAUS Jiří: K životnímu výročí Ludmily Uhlířové .- "Naše řeč" 2000 Journal article [Show]
KARLÍK Petr: Ke klasifikaci genitivu adnominálního .- "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A)" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 159 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (16) ]