iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.1.4. Czech. Syntax

Description Type Actions
OLIVA Karel, jr.: Hovory k sobě/si/sebe/se .- Brno, 2000 Book article [Show]
KARLÍK Petr: Hypotéza modifikované valenční teorie .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2000 Journal article [Show]
CUMMINS George: Indefiniteness in Czech .- "Journal of Slavic Linguistics" 1998 Journal article [Show]
ULIČNÝ Oldřich: Instrumentál v struktuře české věty .- Praha, 2000 Book [Show]
GREPL Miroslav: Interogativní forma zjišt'ovací ve výzvové funkci .- Brno, 1998 Book article [Show]
SVOZILOVÁ Nad'a: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině : jazykové sloupky z "Literárních novin" 1992-99 .- Jinočany, 2000 Book [Show]
PANEVOVÁ Jarmila: Ještě jednou teorie valence : tentokrát na materiálu českých adjektiv primárních .- "Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců" 1998 Journal article [Show]
PANEVOVÁ Jarmila: Ještě k teorii valence .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 1998 Journal article [Show]
MARKOVÁ Milada: K alternačnímu vyjádření atributu v přírodovědných textech .- Liberec, 1998 Book article [Show]
VESELOVSKÁ Ludmila: K analýze českých deverbálních substantiv .- Brno, 2001 Book article [Show]
Displaying results 21-30 of 159 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (16) ]