iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.1.6. Slovenian. Stylistics

Description Type Actions
HLADNIK Miran: Računalniška slovenščina .- "Razgledi" 1998 Journal article [Show]
STRAMLJIČ-BREZNIK Irena: Reaktualizacija besedilnih vzorcev v radijskih oglasih .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 2010 Journal article [Show]
STABEJ Marko: Slovenski pesniški jezik z vidika jezikovnega načrtovanja do l. 1848 .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1998 Journal article [Show]
KOROŠEC Tomo: Slovenski vojaški jezik .- Ljubljana, 1998 Book [Show]
HONZAK-JAHIĆ Jasna: Slovensko jezikoslovje v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja : jezikovna zvrstnost .- Praha, 2011 Book article [Show]
SVETINA Peter: SSKJ, poezija in črka D : nekaj (jezikovnih) opažanj na pesniško zbirko "Daljave" Iva Stropnika .- "Sodobnost" 1998 Journal article [Show]
KOROŠEC Tomo: Stilistika slovenskega poročevalstva .- Ljubljana, 1998 Book [Show]
ZORMAN Marina: Stilno nevtralni izrazi v funkciji vplivanja na vrednotenje .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
KALIN GOLOB Monika, POLER KOVAČIČ Melita: Tabloidi u Sloveniji : bez jezičnih i etičkih normi? .- Zagreb ; Split, 2006 Book article [Show]
KALIN GOLOB Monika: Začetki slovenskega poročevalstva : sklicevalni avtomatizmi glede na nezanesljivost o dogodku .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2002 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 32 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4 [ Next >> (4) ] [ Last >| (4) ]