iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.1.6. Slovenian. Stylistics

Description Type Actions
TIVADAR Hotimir: Aktualna vprašanja slovenskega pravorečja .- Opole, 2003 Book article [Show]
PISANSKI Agnes: Analiza nekaterih metabesedilnih elementov v slovenskih znanstvenih člankih v dveh časovnih obdobjih .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2002 Journal article [Show]
PISANSKI Agnes: Angleško-slovenska kontrastivna analiza nekaterih metabesedilnih elementov v znanstvenih besedilih .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
KREVS Uršula: Argumentellipse in der "weichen" Nachricht im Deutschen und im Slowenischen .- "Linguistica" 1998 Journal article [Show]
BEŠTER Marja: Deutsche und slowenische Pressenachrichten im zweiten Weltkrieg auf slowenischem Gebiet .- "Linguistica" 1998 Journal article [Show]
SAJOVIC Tomaž: Janko Kersnik in začetki moderne .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
PODBEVŠEK Katja: Jezik in govor v gledališki praksi .- "Razgledi" 1998 Journal article [Show]
KRIŽMAN Mirko: Jezik in slog pesmi Petra Dajnka in Andreja Gutmana .- Maribor, 1998 Book article [Show]
TOMOVIČ Nevenka: Jezik prava .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
GORJANC Vojko: Kohezivni vzorec matematičnih besedil .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 32 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]