iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.1.4.1. Slovenian. Word group

Description Type Actions
OREL Irena: Dajnkova raba predlogov v primerjavi z osrednjeslovensko .- Maribor, 1998 Book article [Show]
JESENŠEK Marko: Deležniško-deležijski skladi na in -ši v slovenskih prevodih evangelijev .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
KREVS Uršula: Nekaj izsledkov kontrastivnega raziskovanja vezljivosti slovenskega in nemškega glagola .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
GOLDEN Marija: Parasitic gaps in Slovene .- Frankfurt am Main, 1997 Book article [Show]
BERNJAK Elizabeta: Protistava vezljivosti slovenskih in madžarskih glagolov .- Budimpešta, 1998 Book article [Show]
BOŽIČ Anna, KOMAC Nataša, TOMAŽIN Petra, VEROVNIK Tina: Rodilnik in tožilnik v zanikanju .- "Blapis" 1998 Journal article [Show]
ŠIVIC-DULAR Alenka: Skladenjska določitev lastnega imena : na podlagi samostalniških zvez z imenovalnim prilastkom .- "Jezik in slovstvo" 1998 Journal article [Show]
KRANJC Simona, ŽELE Andreja: Tipologija stavčnih vzorcev v slovenšči .- Wrocław, 2004 Book article [Show]
ŽELE Andreja: Vezljivost glagolov s slovarsko oznako "s širokim pomenskim obsegom" .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 1998 Journal article [Show]
ŽELE Andreja: Vezljivost kot pomensko- in strukturalnoskladenjski pojav .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2001 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 12 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]