iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.4.1.7. Ukrainian. Language of an author

Description Type Actions
DANYLENKO Andrii: Between the vernacular and Slaveno-Rusyn : the Huklyvyj Chronicle and the eighteenth-century Rusyn literary language .- "Slavia Orientalis" 2009 Journal article [Show]
ZINKIEWICZ-TOMANEK Bożena: Biernik rzeczowników nieżywotnych rodzaju męskiego w języku ukraińskim : na materiale współczesnej prozy ukraińskiej .- "Slavia Orientalis" 1997 Journal article [Show]
NOWACKA Dagmara: Fleksja werbalna utworów dramatycznych Hryhorija Kwitki-Osnowianenki Сватання на Гончарiвцi i Бой-жiнка .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2000 Journal article [Show]
DANYLENKO Andrii: From the Bible to Shakespeare : Pantelejmon Kuliš (1819-97) and the Formation of Literary Ukrainian .- Boston, 2016 Book [Show]
HUK Irena: Język prac Markijana Szaszkiewicza : opis właściwości fonetycznych .- "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze : spotkania polsko-ukraińskie = Варшавські українознавчі записки : польсько-українські зустрічі : Studia Ucrainica" 2002 Journal article [Show]
NOWACKA Dagmara: Odmiana zaimków osobowych w języku utworu Iwana Witoszyńskiego "Kozak i ochotnyk" .- "Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies" 2008 Journal article [Show]
NOWACKA Dagmara: Próba językowej analizy utworów dramatycznych "Moskal-czariwnyk" Iwana Kotlarewskiego i "Prostak" Wasyla Gogola w aspekcie tworzącego się "nowego" ukraińskiego języka literackiego .- "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze : spotkania polsko-ukraińskie = Варшавські українознавчі записки : польсько-українські зустрічі : Studia Ucrainica" 2002 Journal article [Show]
WERETIUK Oksana: Zmiana form czasowo-osobowych a perspektywa narracyjna w sztuce opowiadania .- Lublin, 2004 Book article [Show]
KRAVEC' Larisa Vìktorìvna: "А тут животворяще слово мого народу і моє!" : метафора М. Вінграновського .- "Культура слова : міжвідомчий збірник" 2011 Journal article [Show]
ČORNEN'KIJ Jaroslav Jaroslavovič, KLÌŠČUN Galina: Авторські новотвори в українcькій прозі .- Łódź, 2001 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 111 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (12) ]