iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.6.1. Bibliographies

Description Type Actions
Bibliografia prac naukowych Zdzisława Kempfa .- "Zeszyty Naukowe. Filologia Rosyjska" 1994 Journal article [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Bibliografia prac naukowych Zdzisława Stiebera .- Warszawa, 2013 Book article [Show]
TOMCZYK-POPIŃSKA Ewa: Bibliografia prac opublikowanych w "Przeglądzie Glottodydaktycznym" w tomach 13-16 w latach 1994-1997 .- "Przegląd Glottodydaktyczny" 1998 Journal article [Show]
Bibliografia prac prof. dr hab. Marii Schabowskiej .- "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Językoznawcze" 1997 Journal article [Show]
Bibliografia prac Prof. dra Władysława Kupiszewskiego .- "Prace Filologiczne" 2000 Journal article [Show]
Bibliografia prac prof. zw. dr. hab. Kazimierza Bajora .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica" 2009 Journal article [Show]
KADYJEWSKA Anna, WASZAKOWA Krystyna: Bibliografia prac Profesor Jadwigi Puzyniny .- "Prace Filologiczne" 1998 Journal article [Show]
Bibliografia prac Profesor Jadwigi Zieniukowej za lata 1955-2001 .- Katowice, 2003 Book article [Show]
Bibliografia prac Profesor Larysy Pisarek .- Wrocław, 2005 Book article [Show]
Bibliografia prac Profesor Marii Zarębiny : od roku 1995 .- "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" 2004 Journal article [Show]
Displaying results 51-60 of 364 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (37) ]