iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.6.1. Bibliographies

Description Type Actions
Belgische Slavistiek : Bibliografie = Slavistique Belge : Bibliographie : 1988-1997 .- "Slavica Gandensia : Belgian Contributions to the 12th International Congress of Slavists : Cracow, 26 Aug.-3 Sept. 1998 " 1998 Journal article [Show]
GYLLIN Roger: Bibliografi över arbeten publicerade av uppsalaslavister under år 1997 med kompletteringar för tidigare år [Bibliografia prac uppsalskich slawistów za rok 1997 z uzupełnieniami za lata poprzednie] .- "Slovo" 1998 Journal article [Show]
Bibliografia artykułów językoznawczych opublikowanych w "Studiach Polonistycznych" (t. 1-20 za lata 1973-1992) i w "Poznańskich Studiach Polonistycznych", Seria Językoznawcza (t. 1 (21)-10 (30) za lata 1994-2003) : bibliografia w układzie rzeczowym .- "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" 2003 Journal article [Show]
BUKOWCOWA Zofia: Bibliografia artykułów o języku Adama Mickiewicza drukowanych w "Języku Polskim" R. 35 (1955)-78 (1998) .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1998 Journal article [Show]
Bibliografia autorów polskich piszących o języku słowackim i o wpływach słowackich na pograniczu polsko-słowackim (lata 1981-1995) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1998 Journal article [Show]
NIEMKIEWICZ Ewelina: Bibliografia bibliografii językoznawstwa polskiego .- Lublin, 2000 Book [Show]
MIRKULOVSKA Milica, ZDRAVKOVA Katerina: Bibliografia języka macedońskiego online : doświadczenia i osiągnięcia .- "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2007 Journal article [Show]
PRZASTEK-SAMOKOWA Maria: "Bibliografia językoznawstwa slawistycznego" i bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw jako przykład działań interdyscyplinarnych = "The bibliography of Slavonic linguistics" and the bibliographic database of the world Slavonic linguistics iSybislaw" as the example of interdisciplinary projects [online] .- Kraków, 2010 Book article [Show]
Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992 .- Warszawa, 1995 Book [Show]
Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1993 : z uzupełnieniami za rok 1992 .- [1] .- Warszawa, 1996 Book [Show]
Displaying results 11-20 of 364 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (37) ]