iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.6.1. Bibliographies

Description Type Actions
RACHŮNKOVÁ Zdeňka, ŘEHÁČKOVÁ Michaela: 11. mezinárodní sjezd slavistů : Bratislava 30.8.-8.9.1993 : bibliografie .- Praha, 1998 Book [Show]
12. mezinárodní sjezd slavistů = 12 International Congress of Slavists = 12 Meždunarodnyj s"jezd slavistov : Krakov 27.8.-2.9.1998 : bibliografie .- Praha, 2003 Book [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: 15 lat Językowej Komisji Slawistycznej .- "Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie" 2008 Journal article [Show]
Abstracts of books in the field of Slavic and Baltic philology, literature, history, and archaeology published by Scandinavian slavists and baltologists 1997 .- "Scando-Slavica" 1998 Journal article [Show]
JAROS Violetta, PODOBIŃSKI Stanisław: Andrzej Bańkowski : życie i dzieło .- Częstochowa, 2001 Book article [Show]
Artykuły, komunikaty, materiały biograficzne i materiały źródłowe zamieszczone w "Białoruskich Zeszytach Historycznych" w nr 1-9 (1994-1998) .- "Białoruskie Zeszyty Historyczne = Беларускі гістарычны зборнік" 1998 Journal article [Show]
KĄTNY Andrzej: Aspektualität in slawischen und germanischen Sprachen - eine Auswahlbibliographie .- Poznań, 2000 Book article [Show]
NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA Stanisława: Badania etnolingwistyczne w Lublinie .- Poznań, 2004 Book article [Show]
Belarusian Dictionaries and Encyclopedias : Bibliography = Беларускія слоўнікі й энцыкляпэдыі : бібліяграфія .- Нью Ёрк ; Менск, 2001 Book [Show]
DINGLEY James: Belarusian studies : language .- "The Year's Work in Modern Language Studies" 1993 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 363 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (37) ]