iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.4.1.3. Ukrainian. Word-formation

Description Type Actions
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 4 : Słowotwórstwo .- Warszawa, 2012 Book [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Composita w historycznej onomastyce ukraińskiej .- Lublin, 2000 Book article [Show]
ARCHANGEL'S'KA Alla Mstislavìvna: Femina cognita : українська жінка у слові й словнику .- Київ, 2021 Book [Show]
KARPÌLOVS'KA Êvgenìja Anatolìïvna: Gniazda słów jako językowy obraz świata : perspektywy badań porównawczych .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2007 Journal article [Show]
HUK Irena: Klasyfikacja i analiza słowotwórcza antroponimów w dawnej ziemi chełmskiej .- "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze : spotkania polsko-ukraińskie = Варшавські українознавчі записки : польсько-українські зустрічі : Studia Ucrainica" 1998 Journal article [Show]
BELJAEVA Ina: Niepodstawowe nazwy barwy zielonej w języku polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
CLARKE Jonathan E.M., SYDOR PETKOVIC Linda: Nominal word-formation through suffixation in Ukrainian .- "Slavia Orientalis" 2000 Journal article [Show]
SAJEWICZ Michał: Odczasownikowe nazwy subiektów z formantami -ło, -un, -ač w nadnarwiańskich gwarach Białostocczyzny .- "Acta Albaruthenica" 2007 Journal article [Show]
BLICHARSKI Michał: Odimienne formacje czasownikowe ze znaczeniem anulatywnym w języku ukraińskim w konfrontacji z językiem rosyjskim i polskim .- Katowice, 1998 Book article [Show]
BUDNIAK Danuta: Polonizmy w ukraińskich frazeologizmach .- Szczecin, 1996 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 158 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (16) ]