iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.1.3. Belorussian. Word-formation

Description Type Actions
STANKEVÌČ Aljaksandra: Дзеяслоўная дэрывацыя ад асноў іншамоўнага паходжання ў беларускіх гаворках .- "Известия Гомельского государственного университета = Весці Гомельскага дзяржаўнага універсітэта" 2000 Journal article [Show]
EŬSÌEVÌČ Nadzeja, LÌCHADZÌEŬSKAJA Ljudmìla, RUSAK Valjancìna, SJARGEEVA Alena, TATUR Vol'ga: Дынаміка літаратурнай нормы сучаснай беларускай мовы .- Мінск, 2015 Book [Show]
SCJACKO Pavel: Дэкларацыйны цi дэкларатыўны? : заканамерныя прыметнiкавыя ўтварэннi i iх штучныя дублеты .- "Роднае слова" 1998 Journal article [Show]
NOVÌK Nadzeja: Дэрывацыйная сістэма метэаралагічнай лексікі .- Гродно, 2000 Book article [Show]
VARANOVÌČ Valeryj: Дэрывацыйная структура некаторых нестандартных субстантываў .- Мінск, 2002 Book article [Show]
KAVAL'ČUK Aksana: Дэрывацыйная характарыстыка некаторых асабовых найменняў з гаворак Гродзеншчыны .- Гродно, 2000 Book article [Show]
KRYŬKO Mìkalaj: З антрапаніміі Дзісеншчыны : дэрывацыйны аспект .- Мінск, 2010 Book article [Show]
BUNCÈVÌČ Ljudmìla: З гісторыі асобных прыметнікаў з праславянскім прэфіксам без- (*bez-) у старабеларускай і старарускай мовах .- Гомель, 1999 Book article [Show]
PRYGODZÌČ Mìkalaj: З назіранняў над некаторымі групамі кампазітаў у беларускіх народных гаворках .- Брэст, 1999 Book article [Show]
PRYGODZÌČ Mìkalaj: З назіранняў над складанымі словамі з кампанентам Бог у гісторыі беларускай мовы .- Гомель, 1999 Book article [Show]
Displaying results 81-90 of 224 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (23) ]