iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.1.3. Belorussian. Word-formation

Description Type Actions
BUBNOVÌČ Ìna: Візаваць, прэміяваць, нармаваць : беларускія адпаведнікі да рускіх дзеясловаў з элементам -ір .- "Роднае слова" 2001 Journal article [Show]
PALUJAN Alena: Вілаваты ці вілападобны? : асаблівасці ўтварэння прыметнікаў са значэннем падобнасці .- "Роднае слова" 1999 Journal article [Show]
MEZENKA Ganna: Віцебскія прозвішчныя тыпы ХІІ[XVII]-ХІХ стст. у славянскім кантэксце .- Мінск, 2001 Book article [Show]
BULYKA Aljaksandr: Выкарыстанне звязаных кампанентаў грэчаскага паходжання ў беларускай тэрміналогіі .- "Беларуская лінгвістыка" 1998 Journal article [Show]
LEKSÌNA Kacjaryna: Выражение значения абсолютной степени признака в русском и белорусском языках .- Минск, 2000 Book article [Show]
SÌPLÌVENJA Žanna: Выразнасць і адмысловасць вытворнага слова .- "Роднае слова" 1998 Journal article [Show]
LUKAŠANEC Aljaksandr: Граматыка-словаўтваральная сістэма суфіксальных назваў жывых істот у беларускай мове .- "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук" 1999 Journal article [Show]
LUKAŠANEC Aljaksandr: Граматычная характарыстыка аддзеяслоўнага словаўтварэння назоўнікаў : да праблемы супастаўляльнага даследавання беларускай, рускай і польскай моў .- Віцебск, 1997 Book article [Show]
LUKAŠANEC Aljaksandr: Граматычны дыяпазон словаўтварэння суфіксальных назоўнікаў у беларускай мове : аддзеяслоўныя намінацыі .- Innsbruck, 2000 Book article [Show]
LUKAŠANEC Aljaksandr: Граматычныя аспекты словаўтваральнай парадыгматыкі .- Katowice, 2000 Book article [Show]
Displaying results 61-70 of 224 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (23) ]