iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.1.3. Belorussian. Word-formation

Description Type Actions
VALASENKA Alena: Бандарышкі, Бачарова, Кубельнікі : структурныя асаблівасці тапонімаў бандарнага рамяства .- "Роднае слова" 2003 Journal article [Show]
JURČANKA Georgìj: Барысёнак, Барысёначак, Барысёнчыха... : з Мсціслаўскага іменаслова .- "Роднае слова" 2002 Journal article [Show]
PISAREK Larysa: "Беларуска-расiйскi слоўнiк" Николая Байкова и Степана Некрашевича как источник сведений о речевой деятельности человека .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
TOZÌK Vjačaslaŭ: Беларуска-рускія адпаведнікі ў складзе словаўтваральных гнёздаў прыметнікаў са значэннем колеру .- "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук" 1999 Journal article [Show]
PISAREK Larysa: Беларускія лексікаграфічныя выданні 20-х гадоў як крыніца ведаў пра моўную дзейнасць чалавека .- Мінск, 2001 Book article [Show]
GENKÌN Uladzìmìr: Билингвизм в сфере оттопонимной лексики .- Віцебск, 2000 Book article [Show]
SÌPLÌVENJA Žanna: Біблійны, біблейны і біблейскі .- "Роднае слова" 2002 Journal article [Show]
BERDNÌK Taccjana: Будаўнічая лексіка з каранёвай марфемай -буд .- "Роднае слова" 2000 Journal article [Show]
BUGLAK Žana: "Бульбу параць, бульбу вараць, бульбу так сабе ядуць..." : семантычная і дэрывацыйная арганізацыя найменняў бульбяных страваў у народнай мове .- "Роднае слова" 2002 Journal article [Show]
VARANOVÌČ Valeryj: Вандроўніца - вандроўнік, вандровец : пра рэалізацыю родавай карэляцыі асабовых назоўнікаў .- "Роднае слова" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 51-60 of 224 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (23) ]