iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.6. Polish. Lexicology

Description Type Actions
MITURSKA-BOJANOWSKA Jolanta: Analiza semantyczna rzeczowników wieloznacznych w języku rosyjskim i polskim .- Cz. 2 .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Slavica Stetinensia" 2000 Journal article [Show]
LIBURA Agnieszka: Analiza semantyczna wyrazów nazywających nienawiść i inne uczucia negatywne .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
KARDELA Henryk: Analiza semantyczna wyrażeń języka naukowego .- Lublin, 1993 Book article [Show]
POLUSZYŃSKI Bartosz: Analiza semantyczno-strukturalna i etymologiczna polskich i angielskich idiomatyzmów zawierających nazwy kolorów .- "Studia Slavica = Slovanské Studie" 2013 Journal article [Show]
BIAŁOSKÓRSKA Mirosława: Analiza statystyczna słownictwa "Rozmyślania przemyskiego" .- "Slavia Occidentalis" 1996 Journal article [Show]
LEGOWICZ Krzysztof: Analiza stylistyczna leksyki "Abecadła Kisiela" i "Alfabetu Urbana" .- "Prace Językoznawcze" 1999 Journal article [Show]
LIPIŃSKA Magdalena: Analiza stylistyczna priameli niewłaściwych .- "Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN]" 2003 Journal article [Show]
MATUSZCZYK Barbara: Analiza zmienności znaczeń wyrazu kwiat .- "Forum Lingwistyczne [online]" 2017 Journal article [Show]
BOROWIEC Helena: Analogia i przeciwieństwo jako zasady organizujące językowy świat dziecka w wieku przedszkolnym .- Lublin, 1999 Book article [Show]
JAROS Violetta, PODOBIŃSKI Stanisław: Andrzej Bańkowski : życie i dzieło .- Częstochowa, 2001 Book article [Show]
Displaying results 41-50 of 3992 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (6) ] [ Last >| (400) ]