iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.6. Polish. Lexicology

Description Type Actions
KAMIŃSKA-SZMAJ Irena: Agresja językowa w życiu publicznym : leksykon inwektyw politycznych 1918-2000 .- Wrocław, 2007 Book [Show]
MARSZAŁEK Marek: Ajery, pośladek i nuda : o kategorii liczby w polszczyźnie północnokresowej .- Bydgoszcz, 2001 Book article [Show]
BORYS Iwona: Aktualne zapożyczenia francuskie we współczesnym słownictwie polskim i rosyjskim : rzeczowniki .- "Acta Polono-Ruthenica" 2000 Journal article [Show]
ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: Aktywność słowotwórcza nazw roślin w języku górnołużyckim na tle ich aktywności w polszczyźnie i kaszubszczyźnie .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2006 Journal article [Show]
SZYMAŃSKI Maciej: Albańska frazeologia książkowa w porównaniu z językiem polskim .- "Slavia Occidentalis" 2008 Journal article [Show]
ZABAWA Marcin: Alejka, bukiet, sponsor, tester – o pewnym typie neosemantyzmów w języku polskim .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2013 Journal article [Show]
NAGÓRKO Alicja: Aleksander Brückner – ein polnischer Slawist in Berlin : oder die Einsamkeit der Grenzgänger .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2012 Journal article [Show]
SŁAWSKI Franciszek: Aleksander Brückner jako badacz słownictwa polskiego .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1999 Journal article [Show]
BORYŚ Wiesław: Aleksander Brückner jako badacz słownictwa polskiego i słowiańskiego .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
MAJEWSKA Małgorzata B.: Aleksander Zdanowicz i in., "Słownik języka polskiego", Wilno 1861 .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2014 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 3992 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (400) ]