iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.6.4. Slovenian. Lexicography

Description Type Actions
KRANJC Andrej: Slovensko-portugalski slovar = Dicionário esloveno-português .- São Paulo, 1998 Book [Show]
NARAT Jožica: Sopomenke v Pleteršnikovem slovarju .- Pišece, 1998 Book article [Show]
PERDIH Andrej, SNOJ Marko: SSKJ [Slovar Slovenskega Knjižnega Jezika] .- "Slavia Centralis" 2015 Journal article [Show]
GANTAR Polona: Stalnost in spremenljivost frazema v slovarju .- Opole, 2003 Book article [Show]
STRLE Vidali Marjetka, POGAČNIK Anton: Standardizacija izrazja in izdelava terminološkega slovarja s področij dejavnosti USM .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
Svetlobnotehniški slovar : seznam slovenskih izrazov .- Maribor, 1998 Book [Show]
GANTAR Polona: Temeljne prvine zasnove frazeološkega slovarja .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2002 Journal article [Show]
ŽAGAR KARER Mojca: Terminologišče - kraj, kjer terminolog išče .- "Slavia Centralis" 2015 Journal article [Show]
ŽELE Andreja: Terminološka gnezda v "Slovarju slovenskega knjižnega jezika" s stališča pomensko-skladenjskih lastnosti pridevnikov : pridevniške iztočnice na -en .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
Veliki italijansko-slovenski slovar = Il grande dizionario italiano-sloveno .- Ljubljana, 1997 Book [Show]
Displaying results 91-100 of 132 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (14) ]