iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.6.4. Slovenian. Lexicography

Description Type Actions
FURLAN Metka: Alasijevi glosi oghgni∫ke in pluca : k refleksu šk in k za psl. *š in *t' v slovenščini .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
AUBELJ Bronislava: Antična imena po slovensko .- Ljubljana, 1997 Book [Show]
BOKAL Ljudmila: "Avtomobil" - dvojezični strokovni slovar in (Breznikove?) nove besede v njem .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 1998 Journal article [Show]
NEUBAUER Henrik: Baletni besednjak : leksikon baletnega strokovnega izrazja .- Ljubljana, 1999 Book [Show]
Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki : A-Z : po gradivu za slovar sodobnega knjižnega jezika zbrane besede, ki niso bile sprejete v "Slovar slovenskega knjižnega jezika" .- Ljubljana, 1998 Book [Show]
SNOJ Jerica: Besedje slovenskega zahoda v slovenskih slovarjih .- "Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo" 1998 Journal article [Show]
STRAMLJIČ-BREZNIK Irena: Besednodružinski slovar slovenskega jezika : poskusni zvezek za iztočnice na B .- Maribor, 2004 Book [Show]
STRAMLJIČ-BREZNIK Irena: Besedotvorna produktivnost posnemovalnih medmetov za zvoke naprav v slovenščini .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2013 Journal article [Show]
SOLLNER PERDIH Anka: Bibliografija Franca Jakopina .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2001 Journal article [Show]
KOŠIR Stanko: B's'dnjak rutaršćê 'n sredšćê šprašê = Slovar rutarške in srenške govorice .- Gozd Martuljek, 1997 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 132 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (14) ]