iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.1. Slovenian. Modern literary language

Description Type Actions
TIVADAR Hotimir: Aktualna vprašanja slovenskega pravorečja .- Opole, 2003 Book article [Show]
OZBIČ Martina: Akustična spektralna FFT analiza samoglasniškega sistema slovenskega jezika .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
ZEMLJAK Melita: Analiza fonemov in alofonov baze izgovarjav SNABI .- "Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovije Slovenije = Applied Linguistics : Journal of the Slovene Association of Applied Linguistics" 1998 Journal article [Show]
PISANSKI Agnes: Analiza nekaterih metabesedilnih elementov v slovenskih znanstvenih člankih v dveh časovnih obdobjih .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2002 Journal article [Show]
GVOZDANOVIĆ Jadranka: 'And' has four different correlates in western South Slavic .- Amsterdam ; Atlanta, 1996 Book article [Show]
PISANSKI Agnes: Angleško-slovenska kontrastivna analiza nekaterih metabesedilnih elementov v znanstvenih besedilih .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
HUDEJ Sonja: Argumentacijski procesi in prepričevalna sredstva v besedilu .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2001 Journal article [Show]
KREVS Uršula: Argumentellipse in der "weichen" Nachricht im Deutschen und im Slowenischen .- "Linguistica" 1998 Journal article [Show]
POŽGAJ-HADŽI Vesna: Automatizirani red riječi u hrvatskom i slovenskom jeziku .- Zagreb, 2001 Book article [Show]
Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki : A-Z : po gradivu za slovar sodobnega knjižnega jezika zbrane besede, ki niso bile sprejete v "Slovar slovenskega knjižnega jezika" .- Ljubljana, 1998 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 259 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (26) ]