iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.1.6. Czech. Stylistics

Description Type Actions
JUNKOVÁ Bohumila: Obrazná pojmenování metaforická a jejich funkce v psaných publicistických textech .- "Stylistyka" 2002 Journal article [Show]
RECHZIEGLOVÁ Adela: Od repliky k citátu : jazykové prostředky a textová strategie ve sportovní žurnalistice .- "Stylistyka" 2000 Journal article [Show]
HAUSENBLAS Karel: Od tvaru k smyslu textu : stylistické reflexe a interpretace .- Praha, 1996 Book [Show]
KOLÁŘOVÁ Ivana: Odraz komunikačních faktorů v textech současné rozhlasové a televizní publicistiky .- "Stylistyka" 1999 Journal article [Show]
ČECHOVÁ Marie: Osobní zamyšlení nad životem a dílem profesora Karla Hausenblase .- "Stylistyka" 2003 Journal article [Show]
HOFFMANNOVÁ Jana: Paradoxy deníkové a memoárové literatury : sémanticko-pragmatická analýza .- Praha, 1998 Book article [Show]
HOFFMANNOVÁ Jana: Pařani a gamesy : pokus o charakteristiku diskurzu počítačových her .- "Naše řeč" 1998 Journal article [Show]
JAKLOVÁ Alena: Persvaze v žánrech součásných čéchoamerických periodik .- Łódź, 2002 Book article [Show]
JUNKOVÁ Bohumila: Persvazivní funkce v současné psané publicistice .- Łódź, 2000 Book article [Show]
ALEXOVÁ Jarmila: Počáteční a koncová fáze mluvených a psaných projevů téhož podavatele .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 81-90 of 147 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (15) ]