iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.1.6. Czech. Stylistics

Description Type Actions
KOLÁŘOVÁ Ivana: Humor v "Čistých radostech života" Jana Šmída .- "Stylistyka" 2001 Journal article [Show]
JUNKOVÁ Bohumila: Humor v publicistických textech "Mladé fronty Dnes" .- Opole, 2000 Book article [Show]
KOSEK Pavel: Die Interpunktion im Gesangbuch "Jesličky Staré nové písničky" von Fridrich Bridelius .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2012 Journal article [Show]
HOFFMANNOVÁ Jana: Intertextualita v mluvených projevech : úvahy o metodologii výzkumu a konceptuální soustavě .- "Stylistyka" 2002 Journal article [Show]
SVOZILOVÁ Nad'a: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině : jazykové sloupky z "Literárních novin" 1992-99 .- Jinočany, 2000 Book [Show]
ČMEJRKOVÁ Světla, DANEŠ František, SVĚTLÁ Jindra: Jak napsat odborný text .- Praha, 1999 Book [Show]
ZEMAN Jiří: Jak napsat odborný text? .- "Češtinář : zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové" 1999 Journal article [Show]
DANEŠ František: Jakou řečí mluví věda : modalizace vědeckého diskurzu .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2000 Journal article [Show]
VONDRÁČEK Miloslav: Jazyk a styl průpovídek mladé generace .- "Socjolingwistyka" 2000 Journal article [Show]
ŠLOSAR Dušan: Jazyk publicistiky Leoše Janáčka a jeho přeměny .- Brno, 1998 Book article [Show]
Displaying results 31-40 of 147 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (15) ]