iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.4.6.5. Ukrainian. Phraseology

Description Type Actions
CZUBA Halina: Czy przejdzie wielbłąd przez ucho igielne albo o tłumaczeniu jednego urywku Pisma Świętego w ukraińskich tekstach średniowiecznych .- Katowice, 2003 Book article [Show]
KUCAŁA Marian: Defrazeologizacja w nowszych przekładach Biblii .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
BUDNIAK Danuta: Iскрометнi скарби - фразеологiзми образного потенцiалу української, росiйської та польської мов .- Szczecin, 2002 Book article [Show]
TIMOŠUK Roman, SOSNOWSKI Wojciech, JASKOT Maciej Paweł, GANOŠENKO Jurij: Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej .- Warszawa, 2018 Book [Show]
LOZINS'KA Oksana: Mimiczny portret strachu w polskiej i ukraińskiej frazeologii kinematycznej .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2013 Journal article [Show]
POPOVIĆ Milenko, TROSTINS'KA Raïsa Ìvanìvna: Neke hrvatsko-ukrajinsko-ruske frazeološke paralele .- "Riječ : časopis za filologiju" 1998 Journal article [Show]
ČIŽMÁROVÁ Mária: O variantnosti frazém v ukrajinčine a slovenčine .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2001 Journal article [Show]
BUDNIAK Danuta: Polonizmy w ukraińskich frazeologizmach .- Szczecin, 1996 Book article [Show]
Słowiańska frazeologia gwarowa .- Kraków, 2016 Book [Show]
KRAVČUK Alla Mikolaïvna: Антична й бiблiйна ономастична фразеологiя польської та української мов : контрастивний аспект .- "Slavia Orientalis" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 126 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (13) ]