iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.4.1. Ukrainian. Modern literary language

Description Type Actions
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 4 : Słowotwórstwo .- Warszawa, 2012 Book [Show]
DANYLENKO Andrii: Between the vernacular and Slaveno-Rusyn : the Huklyvyj Chronicle and the eighteenth-century Rusyn literary language .- "Slavia Orientalis" 2009 Journal article [Show]
ZINKIEWICZ-TOMANEK Bożena: Biernik rzeczowników nieżywotnych rodzaju męskiego w języku ukraińskim : na materiale współczesnej prozy ukraińskiej .- "Slavia Orientalis" 1997 Journal article [Show]
CHINKAROUK Oleg: Le choix et l'aspect à l'impératif en ukrainien moderne .- "Orbis Linguarum : legnickie rozprawy filologiczne" 1999 Journal article [Show]
LANGSTON Keith: Compensatory lenghtening in Ukrainian revisited .- "International Journal of Slavic Linguistics and Poetics" 1998 Journal article [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Composita w historycznej onomastyce ukraińskiej .- Lublin, 2000 Book article [Show]
Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen : die Ukraine aus globaler Sicht : 1. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik : München, 27.-29. Oktober 2010 = Діалог мов - діалог культур : Україна і світ : 1. Міжнародна наукова інтернет-конференція з україністики .- München ; Berlin, 2011 Book [Show]
Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen : die Ukraine aus globaler Sicht : 2. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik : München, 3-6. November 2011 = Діалог мов - діалог культур : Україна і світ" : 2. Міжнародна наукова інтернет-конференція з україністики .- München ; Berlin, 2012 Book [Show]
NOWACKA Dagmara: Ewaluacja materiałów dydaktycznych w procesie nauczania i uczenia się języka ukraińskiego jako obcego w szkolnictwie wyższym .- "Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies" 2015 Journal article [Show]
NOWACKA Dagmara: Fleksja werbalna utworów dramatycznych Hryhorija Kwitki-Osnowianenki Сватання на Гончарiвцi i Бой-жiнка .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2000 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 906 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (91) ]