iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 4.7.2. Serbo-Croatian group. Toponymy

Description Type Actions
VELJKOVIĆ Dragana: Toponimi fitonimskog porekla u timočkom govoru .- Ниш, 1996 Book article [Show]
MATAS IVANKOVIĆ Ivana: Toponimi motivirani vodom u dijelu Dalmatinske zagore .- "Riječ : časopis za filologiju" 2000 Journal article [Show]
CICHOŃSKA Maria: Zagadka etymologiczna nazwy miasta Zagrzeb .- Katowice, 2003 Book article [Show]
PAVLOVIĆ Zvezdana: Веза хидронимске основе мир- са прасловенским кореном *мер- .- "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику" 1998 Journal article [Show]
KAZAKOVA Inga Olegovna: Названия гор в югославянском стихотворном эпическом фольклоре : некоторые особенности номинации .- Москва, 1998 Book article [Show]
KAZAKOVA Inga Olegovna: Некоторые наблюдения над ономастикой в югославянских народных песнях 17-18 веков .- "Славяноведение" 1999 Journal article [Show]
ŠĆEPANOVIĆ Mihailo: Несагласност граматичког и лексикографског статуса jедног типа оjконима .- Београд, 1997 Book article [Show]
RADIĆ J̌ovanka: О граматичкој структури топонима : на примерима из беличког краја .- Београд, 1998 Book article [Show]
SCHUBERT Gabriella: О семантици неких властитих имена у српском језику и у другим словенским језицима .- Београд, 1998 Book article [Show]
LOMA Aleksandar: Српскохрватска географска имена на -ина, мн. -ине : преглед типова и проблеми класификациjе .- "Ономатолошки прилози" 1997 Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 26 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3 [ Next >> (3) ] [ Last >| (3) ]