iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.7. Polish. Onomastics

Description Type Actions
MIODEK Jan: 1. Murcki, Kostuchna; 2. Ściemniać - 'kręcić, mącić, gmatwać' .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
ZAWADZKI Jarosław Maciej: 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce .- Warszawa, 2002 Book [Show]
SINIELNIKOFF Roxana: Aachen - Akwizgran, Budziszyn - Bautzen .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2000 Journal article [Show]
STAROŃ Justyna: Afektonimy w najnowszej polszczyźnie .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2013 Journal article [Show]
LESZCZYŃSKI Zenon: Aktualny zachodni zasięg nazw miejscowych typu Aleksicze, Klimkowicze, Krywiatycze .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
CITKO Lilia: Akty Horodelskie z 1413 roku jako źródło do historii antroponimii polskiej i litewsko-ruskiej .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2015 Journal article [Show]
RASZEWSKA-KLIMAS Agnieszka: Aluzyjność nazw własnych w opowiadaniach Marii Dąbrowskiej .- Piotrków Trybunalski, 1997 Book article [Show]
ZAWILSKA Danuta: Analiza funkcjonalna nazw województw i powiatów obowiązujących w Polsce od 1 stycznia 1999 roku .- Łódź, 2000 Book article [Show]
CHŁĄDZYŃSKA Joanna: Analiza tytułów czasopism polskich .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2000 Journal article [Show]
DACEWICZ Leonarda: Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku .- Białystok, 2001 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 1158 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (116) ]