iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.9. Belorussian. Ethnolinguistics

Description Type Actions
Славянскія мовы, літаратуры і культуры : этнас у святле гісторыі і сучаснасці : зборнік навуковых прац .- Гродна, 2003 Book [Show]
ALÌFERČYK Taccjana: Тапанімія Заходняга Палесся ў этналінгвістычным аспекце .- Мінск, 2010 Book article [Show]
SMÌRNOVA Ìryna: Ткацтва Гродзенскай вобласці : этнадыялектны слоўнік .- Мінск, 2008 Book article [Show]
KANJUŠKEVÌČ Maryja: Триада или тетрада? : к вопросу о белорусской цветовой картине мира .- Гродна, 2003 Book article [Show]
LAPÌCKAJA Nadzeja: Уласныя імёны ў замовах : асаблівасці ўжывання .- "Роднае слова" 2000 Journal article [Show]
NAVUMENKA Ljudmìla: Уяўленнi беларусаў аб значэннi ўласнай этнiчнай належнасцi i месца роднай мовы сярод iх .- Białystok, 2000 Book article [Show]
VALODZÌNA Taccjana: Фразеалагічная "анатомія" беларусаў : пята .- Гомель, 1999 Book article [Show]
PROCHOROV Andrej: Хеттский миф „О царице Канеса и 30 ее сыновьях” и его белорусская параллель .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1996 Journal article [Show]
SADOŬSKAJA Anžalìka: Чалавек у люстэрку фразеалогіі з кампанентам-арнітонімам .- "Працы кафедры сучаснай беларускай мовы" 2001 Journal article [Show]
ANTROPAŬ Mìkalaj: Этналінгвістычныя назіранні над лексікай народнага календара Мазырска-Прыпяцкага Палесся .- Мінск, 2008 Book article [Show]
Displaying results 71-80 of 80 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8 [ Last >| (8) ]