iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.9. Belorussian. Ethnolinguistics

Description Type Actions
Problemy współpracy przygranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy .- Lublin, 1994 Book [Show]
ŽUJKOVA Margarita: Semantyka spotkania w tradycyjnej kulturze Słowian .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2000 Journal article [Show]
PAWLUKIEWICZ Alina: Sytuacja etnolingwistyczna w miejscowości Nowy Dwór na Grodzieńszczyźnie w perspektywie historyczno-nazewniczej .- Гродна, 2003 Book article [Show]
SZCZEŚNIAK Krystyna: Świat wierzeń i kultury codziennej Białorusinów zamknięty w nazwach roślin zapisanych w botanicznym słowniku Zośki Wieras .- Warszawa, 2001 Book article [Show]
SZCZEŚNIAK Krystyna: Zamowy białoruskie oraz inne teksty ludowego lekarowania jako dowód na przenikanie się języków i kultur na obszarze byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego .- "Acta Baltico-Slavica" 2013 Journal article [Show]
MÌCHNEVÌČ Arnol'd: Аб магчымасцi праграмавання культурна-моўнага развiцця нацыi .- Białystok, 2000 Book article [Show]
ANTROPAŬ Mìkalaj: Аб прыродзе беларуска-македонскіх этналінгвістычных сыходжанняў .- Мінск, 2008 Book article [Show]
LÌSOŬSKAJA Ìna: Аб узаемадзеянні моўнай сістэмы і пазамоўнай рэчаіснасці ў адлюстраванні нацыянальна-моўнай карціны свету : на матэрыяле лексіка-семантычнай групы дзеясловаў маўлення .- Гродна, 2000 Book article [Show]
ÌSAČANKAVA Maryna: Абрадавая лексіка беларускай Масленіцы .- Мінск, 2001 Book article [Show]
CHRYŠČANOVÌČ Ljudmìla: Антрапанiмiчная прастора беларускай народнай казкi .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 80 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8 [ Next >> (3) ] [ Last >| (8) ]