iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.7.2. Polish. Toponymy

Description Type Actions
SZCZEŚNIAK Krystyna: Głos w sprawie klasyfikacji nazw miejscowości na dawnym pograniczu prusko-jaćwiesko-litewsko-polsko-niemieckim .- Gdańsk, 1998 Book article [Show]
NALEPA Jerzy: Gnieździeń i Gniezno - nazwy najstarszej stolicy Polski : deliberacje .- "Slavia Antiqua : rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim" 2005 Journal article [Show]
GORZELANA Joanna: Górale czadeccy czy czaczańscy? .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2003 Journal article [Show]
BABIK Zbigniew: Grünfelde - Grynwałd - Grywałd - Grunwald .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2002 Journal article [Show]
DECYK-ZIĘBA Wanda: Historia zapisana w nazwach : o losie obcych nazw w języku polskim .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2002 Journal article [Show]
FILINOWICZ Alina: Historyczne nazwy terenowe Sokólszczyzny .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2015 Journal article [Show]
BIOLIK Maria: Hydronimy komponowane i ich uniwerbizacja : na przykładzie nazw wodnych Warmii i Mazur .- Lublin, 2000 Book article [Show]
KOPERTOWSKA Danuta: Hydronimy tożsame z nazwami miejscowości albo pochodne od toponimów lub nazw wodnych .- "Slavia Occidentalis" 2005 Journal article [Show]
CHLEBDA Wojciech: Ile jest Mławy w Mławie? : pochodne nazw własnych w językowym obrazie świata Polaków .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
JAKUS-BORKOWA Ewa: Imię Ewa w polskim nazewnictwie .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
Displaying results 41-50 of 327 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (6) ] [ Last >| (33) ]