iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.7.2. Polish. Toponymy

Description Type Actions
DUMA Jerzy: Dyslokacja nazw miejscowych na Pomorzu Zachodnim pochodzących od dwuczłonowych nazw osobowych .- Lublin, 2000 Book article [Show]
RYMUT Kazimierz: Działalność Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w latach 1978-2003 .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2003 Journal article [Show]
SĘDZIAK Henryka: Dzierżawcze nazwy wsi drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem .- "Białostockie Archiwum Językowe" 2003 Journal article [Show]
SOCHACKA Stanisława: Elementy czeskie w nazwach miejscowych ziemi kłodzkiej .- "Prace Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Elementy dialektalne w "Słowniku nazw terenowych Pomorza Zachodniego" .- [1] .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Elementy dialektalne w "Słowniku nazw terenowych Pomorza Zachodniego" .- 2 : Prasł. *kalъ 'błoto, muł, bagno' .- Łódź, 2002 Book article [Show]
CZOPEK-KOPCIUCH Barbara: Elementy niemieckie w nazewnictwie miejscowym Polski południowo-wschodniej .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
BIOLIK Maria: Elementy obce w wybranych nazwach miejscowych Warmii i Mazur .- Szczecin, 1999 Book article [Show]
MAKARSKI Władysław: Elementy zachodniochrześcijańskie w toponimii i w nazwach obiektów sakralnych na kresach wschodnich : zarys problematyki .- Lublin, 1998 Book article [Show]
ZIERHOFFER Karol, ZIERHOFFEROWA Zofia: Fleksyjność zachodnioeuropejskich nazw geograficznych w polskich podręcznikach geografii drugiej połowy XIX wieku .- "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 327 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (33) ]