iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.7.1. Czech. Anthroponymy

Description Type Actions
BORYS Iwona: Nazwy własne jako obiekt tłumacza .- Szczecin, 2001 Book article [Show]
DAMBORSKÝ Jiří: Nazwy własne w ujęciu konfrontatywnym .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Slawistyka" 1994 Journal article [Show]
BENEŠ Josef: Německá příjmení u Čechů .- Sv. 1 .- Ústí nad Labem, 1998 Book [Show]
BENEŠ Josef: Německá příjmení u Čechů .- Sv. 2 : Rejstříky .- Ústí nad Labem, 1998 Book [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: Nové tendence v současné antroponymii .- Brno, 2014 Book article [Show]
PLESKALOVÁ Jana: Nový pohled na stará slovanská antroponyma .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2001 Journal article [Show]
KNAPPOVÁ Miloslava: O přezdívkách v současné češtině .- Praha, 1998 Book article [Show]
ERHART Adolf: Odkud máme jméno? : k původu etnonyma Čech .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
HAUSER Přemysl: Odvozovací struktura českých příjmení ve srovnání s apelativy .- Brno, 1999 Book article [Show]
FIEBIGEROVÁ Eva: Onomastický pohled na názvy českých hudebních skupin .- "Češtinář : zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové" 1997 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 70 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (5) ] [ Last >| (7) ]