iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2. Polish

Description Type Actions
DULIAN Renata: 1. Market, hipermarket, supermarket, czyli nowe zapożyczenia w języku polskim; 2. Salon prasowy : tak czy nie! .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
MIODEK Jan: 1. Murcki, Kostuchna; 2. Ściemniać - 'kręcić, mącić, gmatwać' .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
100 lat "Poradnika Językowego" .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
ÌVANOŬ Jaŭgen: 100 выбраных польскіх прыказак і іх адпаведнікі ў беларускай мове : прынцыпы супастаўлення парэміялагічных адзінак і іх лексікаграфічнай рэпрэзентацыі ў двухмоўным слоўніку .- Магілёў, 2000 Book article [Show]
ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: "1000 lat polskiego słownictwa religijnego", Gdańsk - Pelplin, 10-12 kwietnia 1997 r. .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1997 Journal article [Show]
SEUL Anastazja: "1000 lat polskiego słownictwa religijnego", Gdańsk - Pelplin, 10-12 kwietnia 1997 r. .- "Polonistyka : miesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej" 1997 Journal article [Show]
ZAWADZKI Jarosław Maciej: 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce .- Warszawa, 2002 Book [Show]
1543 zapisy polskojęzyczne w księgach sądów szlacheckich województwa krakowskiego .- Kraków, 2004 Book [Show]
29. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych .- Lublin, 1995 Book [Show]
OLEJNICZAK Monika: 30 lat słowotwórstwa gniazdowego : rys historyczny .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 16050 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (1605) ]