iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.4. Russian. Sociolinguistics

Description Type Actions
STADLER Wolfgang: Macht Sprache Gewalt : rechtspopulistische Sprache am Beispiel V.V. Žirinovskijs vor dem Hintergrund der Wandlungen politischer Sprache in Russland .- Innsbruck, 1997 Book [Show]
CHOMKO Jolanta: Młodzieżowe argot a kultura : na podstawie nazw osób w języku rosyjskim .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2005 Journal article [Show]
MAURICE Florence: Der modale Infinitiv in der modernen russischen Standartsprache .- München, 1996 Book [Show]
SKÁCEL Josef: Může být jazýk plánován? : sociolingvistický pohled na postavení ruštiny v České republice .- "Zeszyty Naukowe. Filologia Rosyjska" 1995 Journal article [Show]
BOBRYK Adam: Narodowościowy aspekt języka Liturgii w Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej .- Warszawa, 2011 Book article [Show]
LISOWSKA Grażyna: Nazewnictwo komputerowe przez pryzmat leksyki żargonowej : na materiale polsko-rosyjskim .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2002 Journal article [Show]
CHOMKO Jolanta: Nazwy osób w rosyjskim młodzieżowym argot końca XX wieku .- Białystok, 2013 Book [Show]
SZELEWSKI Maciej: Nazwy własne w polskiej i rosyjskiej literaturze fantasy w aspekcie socjologicznym : na podstawie twórczości Andrzeja Sapkowskiego i Nika Pierumowa .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
MIKLUŠ Michal: Niekoľko úvah o ruskom jazyku v rôznych typoch rečových kultúr .- "Opera Slavica = Slavistické rozhledy" 2003 Journal article [Show]
PFANDL Heinrich: Normabweichungen und Regelverstösse bei Emigrant(inn)en mit russischer Erstsprache und Lernenden des Russischen als Fremdsprache : Unterschiede und Gemeinsamkeiten .- Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien, 1998 Book article [Show]
Displaying results 31-40 of 338 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (34) ]