iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.4. Bulgarian. Sociolinguistics

Description Type Actions
VIDENOV Michail: Ролята на общественото мнение за утвърждаване статута на разговорната реч в славянските езици .- София, 1998 Book article [Show]
ANDREJ Daniela: Свиница и свиничанските българи : етнос, език, етнонимия, ономастика, просопографии .- Велико Търново, 1998 Book [Show]
KANEVSKA-NIKOLOVA Elena: Смолянският градски език .- София, 1998 Book [Show]
Социолингвистика = Sociolinguistics .- София, 1999 Journal [Show]
PAČEV Angel: Социолингвистика и прагматика: някои теоретични проблеми .- София, 2001 Book article [Show]
VIDENOV Michail: Социолингвистическият маркер : към теорията и практиката на теренните изследвания .- София, 1998 Book [Show]
PANOVA Stanka: Социологически норми на хоноративния апелатив .- "Български език и литература" 1998 Journal article [Show]
DIMOV Dimo: Феномен е дори името на великия български борец : по случай 105-годишнината на Дан Колов .- "Съпоставително езикознание = Сопоставительное языкознание = Contrastive Linguistics : списание на Софийския университет "Св. Климент Охридски"" 1998 Journal article [Show]
POLTEVA E.V.: Фразеологизмы в болгарском говоре с. Криничное (Украина) .- Воронеж, 1998 Book article [Show]
GLADKOVA Hana, LIKOMANOVA Iskra: Языковая ситуация : истоки и перспективы : болгарско-чешские параллели .- Praha, 2002 Book [Show]
Displaying results 51-60 of 61 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (7) ] [ Last >| (7) ]