iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.4. Bulgarian. Sociolinguistics

Description Type Actions
RUSINOV Rusin: Относно факторите и пътищата за по-добро овладяване на книжовната разговорна реч .- Велико Търново, 1998 Book article [Show]
PREDOEVA Andreana: Паралингвистичен етикет в публицистични телевизионни предавания на български език в българската езикова среда .- Велико Търново, 1998 Book article [Show]
STANEVA Christina: Подстилове и жанрове на книжовно-разговорната реч .- Велико Търново, 1998 Book article [Show]
ANGELOV Angel: Правилата на езика в столичния квартал .- София, 1999 Book [Show]
Прагматика на текста .- София, 2001 Book [Show]
Проблеми на социолингвистиката .- 5 : Езикът и социалните контакти : материали от Петата международна конференция по социолингвистика : София, 14-16 септември 1995 г. = Problems of Sociolinguistics .- 5 : Language and Social Contacts : Proceedings of the Fifth International Sociolinguistics Conference : Sofia, September 14-16, 1995 .- София, 1996 Book [Show]
SOLAK Elżbieta: Продава, предлага, търси - czyli o magii drobnych ogłoszeń prasowych .- Kraków, 1998 Book article [Show]
BREZINSKI Stefan: Прякори-композита на български политически дейци .- Lublin, 2000 Book article [Show]
SPASOV Ljudmil: Разликите и сличността на процесот на стандаризация меѓу бугарскиот, спрскиот и македонскиот јазик .- Opole, 2002 Book article [Show]
BALKANSKI Todor, ANDREJ Daniela: Речевият разговорен етикет на банатските българи .- Велико Търново, 1998 Book article [Show]
Displaying results 41-50 of 61 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (6) ] [ Last >| (7) ]