iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.4. Bulgarian. Sociolinguistics

Description Type Actions
IVANOVA Cenka: Българският книжовен език - компонент на една специфична езикова ситуация : за книжовноезиковата практика на българската народност в република Сърбия .- "Трудове на Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий". Филологически факултет" 1992 Journal article [Show]
VIDENOV Michail, BAJČEV Bojan: Великотърновският език : социолингвистическо проучване на великотърновската градска реч .- Велико Търново, 1999 Book [Show]
DIMITROVA Stefana: Втори семантичен план .- София, 1998 Book article [Show]
DIMITROVA Vanuška: Градът като социолингвистичен обект .- Силистра, 1998 Book article [Show]
TODOROVA Biljana: Граматичната категория лице във форумното общуване на bg-mamma .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2017 Journal article [Show]
GRIGOROVA Borjana: Език и общество .- "Език и литература : списание за българска и славянска филология : орган на Съюза на филолозите българисти" 1998 Journal article [Show]
PRZASTEK-SAMOKOWA Maria: Езиковото възприемане на действителността : въз основа на софийските всекидневници .- София, 1999 Book article [Show]
VIDENOV Michail: Езикът и общественото мнение .- София, 1997 Book [Show]
KARAG'OZOVA Snežina: Езикът на рекламата .- София, 1998 Book article [Show]
Езикът на тоталитарното и посттоталитарното общество .- София, 1996 Book [Show]
Displaying results 21-30 of 61 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (4) ] [ Last >| (7) ]