iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.8. Polish. Psycholinguistics

Description Type Actions
ZGÓŁKOWA Halina, MICHALISZYN Monika: Stereotyp ptaka w języku dzieci wiejskich .- Poznań, 1999 Book article [Show]
WALCZAK Bogdan, GROMADA Dorota: Stopień znajomości słownictwa społeczno-politycznego i ekonomicznego w uczniowskim środowisku wiejskim .- Kraków, 1997 Book article [Show]
SAMBOR Jadwiga, ZAGRODZKA Teresa: Struktura hierarchiczna hiperonimów w eksperymencie psycholingwistycznym : na materiale nazw roślin .- Lublin, 1993 Book article [Show]
RAKOWSKA Alicja: Struktura słownictwa wypowiedzi mówionych dzieci lekko upośledzonych umysłowo : na materiale list frekwencyjnych .- Kraków, 1997 Book article [Show]
TERMIŃSKA Kamilla: Tekst i tożsamość .- Łódź, 2001 Book article [Show]
DUBISZ Stanisław: Teoria lingwistyczna w językoznawstwie stosowanym : na przykładzie glottodydaktyki polonistycznej .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2013 Journal article [Show]
ŚWIĘCICKA Małgorzata: Umiejętności zdaniotwórcze dzieci w wieku przedszkolnym .- Kraków, 1997 Book article [Show]
BONIECKA Barbara: Widzenie świata i jego prawidłowości : dziecięca logika i prawa .- Rzeszów, 2002 Book article [Show]
MARCZEWSKA Marzena: Wierzba - drzewo diabelskie : z rozważań nad ludowym językowym obrazem drzewa .- "Kieleckie Studia Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
MICHALUNIO Marta: Wojna w oczach dziecka, wojna w oczach dorosłego .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2002 Journal article [Show]
Displaying results 91-100 of 119 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (11) ] [ Last >| (12) ]