iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 4.1.4. Serbo-Croatian group. Syntax

Description Type Actions
MATOVAC Darko, TANACKOVIĆ FALETAR Goran: Semantička uloga efektora kao determinatora dativnih dopuna u neraščlanjenim jednostavnim rečenicama .- Zagreb, 2010 Book article [Show]
PALMOVIĆ Marijan: Semantičke makrouloge i sintaktička složenost : kako izmjeriti razvijenost djetetove sintakse? .- Zagreb ; Split, 2005 Book article [Show]
STOLAC Diana: Sintaksa Adolfa Vebera Tkalčevića .- Rijeka, 1998 Book article [Show]
Sintaksa padeža : zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem "Drugi hrvatski sintaktički dani" : Osijek, 13.-15. studenoga 2008 .- Zagreb, 2010 Book [Show]
KORDIĆ Snježana: Slijedi li nakon lične zamjenice uvijek nerestriktivna odredba? .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
MIHALJEVIĆ Milan: Strukturni i nestrukturni padeži u hrvatskom jeziku .- Zagreb, 2010 Book article [Show]
TOŠOVIĆ Branko: Suština padežnih odnosa .- Rijeka, 2006 Book article [Show]
ANTONIĆ Ivana: Temporalna determinacija nominalnom formom u genitivu u standardnom srpskom jeziku .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2004 Journal article [Show]
HAM Sanda: Upotreba povratno-posvojne zamjenice svoj u pasivnoj rečenici .- Pečuh, 1997 Book article [Show]
PETROVIĆ Vladislava: Upotreba veznika kako i da u komplementnoj klauzi srpskog jezika .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2004 Journal article [Show]
Displaying results 91-100 of 168 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (17) ]