iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 4.1.4. Serbo-Croatian group. Syntax

Description Type Actions
CORBETT Greville G.: Lexicalization and paradigmatic structure : key instances in Slavonic .- München ; Berlin ; Washington D.C., 2014 Book article [Show]
POPOVIĆ PISARRI Milena: Ľinfinito passato italiano retto da verbi modali a controllo e il suo equivalente serbo .- "Italica Belgradensia" 2017 Journal article [Show]
MATAS IVANKOVIĆ Ivana: Mjesto, umjesto, namjesto .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2005 Journal article [Show]
SESAR Dubravka: Modalni modeli u hrvatskom i drugim slavenskim jezicima .- Zagreb, 2009 Book article [Show]
RIŠNER Vlasta: Morfosintaktička obilježja dativnih izraza uz glagole kretanja .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2003 Journal article [Show]
BRDAR Mario, OMAZIĆ Marija, PAVIČIĆ Višnja: Neka pitanja makrostrukture i mikrostrukture kontrastivnog valencijskog priručnika .- "Filologija" 1998 Journal article [Show]
PETI-STANTIĆ Anita: (Ne)obvezatnost reda riječi .- Zagreb, 2005 Book article [Show]
KATIČIĆ Radoslav: Nešto o razini jezikoslovnoga raspravljanja u nas .- "Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika" 1998 Journal article [Show]
VINCE Jasna: Nominativ prema ostalim padežima .- Zagreb, 2010 Book article [Show]
TEKAVČIĆ Pavao: O jednoj posebnoj vrsti zavisnih rečenica, na jednom zanimlivom korpusu .- "Suvremena lingvistika" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 51-60 of 168 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (17) ]