iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
PŁOTCZYK Agata: Analiza leksykalno-semantyczna pierwszego przykazania Dekalogu .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2003 Journal article [Show]
BURZYŃSKA-KAMIENIECKA Anna B., LIBURA Agnieszka: Analiza niedookreślonych implikatur konwersacyjnych na przykładzie tekstów wywiadów prasowych .- Lublin, 1998 Book article [Show]
CZAPIGA Artur: Analiza pragmatyczna leksemu właśnie i jego odpowiedników w języku rosyjskim i angielskim .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2014 Journal article [Show]
KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna: Analiza semantyczna atrybutów Boga jeden, jedyny w Koranie i w Biblii .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 1998 Journal article [Show]
KĘDZIORA Anna, SKIBA Robert: Analiza semantyczna konstrukcji przyimkowych pod/nad+instr. w języku polskim oraz serbskich/chorwackich pod/nad+instr. i ispod/iznad+gen. : w ujęciu kognitywnym .- "Slavia Occidentalis" 2010 Journal article [Show]
MITURSKA-BOJANOWSKA Jolanta: Analiza semantyczna rzeczowników wieloznacznych w języku rosyjskim i polskim .- Cz. 2 .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Slavica Stetinensia" 2000 Journal article [Show]
LIBURA Agnieszka: Analiza semantyczna wyrazów nazywających nienawiść i inne uczucia negatywne .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
KARDELA Henryk: Analiza semantyczna wyrażeń języka naukowego .- Lublin, 1993 Book article [Show]
SIWCZYŃSKA Izabela: Analiza składniowa i semantyczna dopowiedzenia i partykuły naprawdę .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska. Językoznawstwo" 1998 Journal article [Show]
CHŁĄDZYŃSKA Joanna: Analiza tytułów czasopism polskich .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 2022 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (203) ]