iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 10.1. Slavic influence on other languages

Description Type Actions
GAJEK Michał: Wpływy polskie w jidysz według "History of the Yiddish Language" Maxa Weinreicha – przegląd i próby weryfikacji .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2016 Journal article [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Wpływy słowiańskie na język i gwary niemieckie : stan badań, potrzeby badawcze .- "Polonica" 2000 Journal article [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Wpływy słowiańskie w nazewnictwie osobowym Żydów białostockich .- Gdańsk, 1998 Book article [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Wpływy słowiańskie w żydowskich compositach antroponimicznych .- Lublin, 2000 Book article [Show]
ROSZKO Danuta: Wykładniki modalności imperceptywnej w litewskiej gwarze z okolic Puńska .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
MITU Mihai: Wyrazy pochodzenia słowiańskiego w języku rumuńskim, zawierające [r] i [l] w części rdzennej .- Praha, 2003 Book article [Show]
MATUSZEWSKI Józef: Z dekretów krakowskich .- Częstochowa, 2001 Book article [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa, BORKOWSKA Małgorzata: Z dziejów imiennictwa ormiańskiego w Polsce : imiona ormiańskich benedyktynek we Lwowie .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
ROSZKO Danuta: Zapożyczenia leksykalne w litewskiej gwarze puńskiej .- "Acta Baltico-Slavica" 2009 Journal article [Show]
PODHAJECKA Mirosława: Zapożyczenia polskie w języku angielskim na materiale "Oxford English Dictionary" (OED) .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2002 Journal article [Show]
Displaying results 131-140 of 170 found.
[ (1) |< First ] [ (13) << Previous ]  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Next >> (15) ] [ Last >| (17) ]