iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: historia językoznawstwa

Description Type Actions
SKARŻYŃSKI Mirosław: Powstanie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2016 Journal article [Show]
JENČ Helmut: Pozabyty serbski rěčespytnik .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 2005 Journal article [Show]
VEČERKA Radoslav: Poznámky k metodologii historického zkoumání slovanské syntaxe .- Brno, 1999 Book article [Show]
VIDOVIČ-MUHA Ada: Prague functional stratification of language in Slovene linguistics .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2000 Journal article [Show]
BEŇOVÁ Juliana: Pražská škola a teória jazykovej kultúry na Slovensku .- Brno, 1999 Book article [Show]
ZARĘBINA Maria: Profesor Stanisław Urbańczyk i tajne nauczanie w Uniwersytecie Jagiellońskim .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2002 Journal article [Show]
VACHEK Josef: Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné .- Jinočany, 1999 Book [Show]
SÉRIOT Patrick: Propositions ou suites de mots? : le problème de la predication dans la linguistique sovietique des années quarante .- Aix-en-Provence, 1992 Book article [Show]
BUDZIAK Renata: Das psychologische und das soziale Element in der Sprache bei Jan Baudouin de Courtenay .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Językoznawstwo" 2003 Journal article [Show]
OKONIOWA Joanna: Regionalizmy w pracach Zenona Klemensiewicza .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2010 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 137 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (14) ]