iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: adaptacja fonetyczna

Description Type Actions
UJUN Galìna: Адлюстраванне ў тэкстах беларускай мастацкай і публіцыстычнай літаратуры фанетычнай адаптацыі галіцызмаў .- "Веснік Брэсцкага універсітэта" 1998 Journal article [Show]
GAPONENKA Ìryna: Беларуская мова пачатку ХХ ст. на польска-рускім моўна-культурным сумежжы .- "Паланістыка = Полонистика = Polonistyka" 2001 Journal article [Show]
FEDARCOVA Kacjaryna: Да пытання аб акцэнталагічным афармленні іншамоўнай лексікі ў палескіх гаворках .- Мазыр ; Брэст, 1999 Book article [Show]
BUBNOVÌČ Ìna: Засваенне іншамоўных слоў беларускаю літаратурнаю моваю .- Гродна, 2000 Book [Show]
USCÌNOVÌČ Ganna: Імёны і намінацыі яўрэяў у ХV-ХVІІІ стст. .- Мінск, 2000 Book article [Show]
GAPONENKA Ìryna: Каталiцкi i праваслаўны iменаслоў у кантэксце беларускага нацыянальнага адраджэння пач. XX ст. .- Białystok, 1999 Book article [Show]
GAPONENKA Ìryna: Лексічныя запазычанні ў беларускай мове пачатку XX ст. і асаблівасці іх фармальнай адаптацыі .- "Беларуская лінгвістыка" 2000 Journal article [Show]
SIEKIERZYCKI Edward: Новейшие русские заимствования в лексической системе польского языка .- Віцебск, 1997 Book article [Show]
ARKUŠIN Grigorìj L'vovič: Полонiзми в захiднополiських говiрках .- Warszawa, 1999 Book article [Show]
GRABSKA Marcelina: Специфика адаптации заимствованных слов и их опознание поляками : фонетико-графический и морфологический уровни .- Gdańsk, 1998 Book article [Show]
Displaying results 21-30 of 35 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4 [ Next >> (4) ] [ Last >| (4) ]